POTENSI

POTENSI SUMBER DAYA ALAM

 

1. Sumber Daya Lahan :

    a. Lahan Sawah (Pertanian)    

          Sawah Irigasi                          :   16.472,88 Ha

        Sawah Tadah Hujan                 :    7.367,48 Ha

        Rawa Pasang Surut                  :        -        Ha

        Rawa Lebak                            :        -        Ha

       Jumlah Penggunaan Lahan Sawah : 23.840,36 Ha

 

b. Lahan Bukan Sawah (Pertanian)    :

   Tegal/kebun                              :    12.414,22 Ha

   Ladang/Huma                            :        -         Ha

   Perkebunan                               :      4.439,50 Ha

   Hutan Rakyat                             :     16.058,50 Ha

   Padang Penggembalaan/rumput     :           0,50 Ha

   Sementara tidak diusahakan          :      2.620,43 Ha

   Hutan Negara                             :     12.176,80 Ha

   Jml Pengggunaan Lahan Bkn Sawah :    47.709,95 Ha

 

c. Lahan Bukan Pertanian :

   Jalan,pemukiman,kantor,sungai,dll   :   23.490,36 Ha

 

    JUMLAH TOTAL a + b + c             : 95.020,67 Ha

 

 

2. Sumber Daya Air :

 

 

3. Sumber Daya Hutan :

    Hutan Rakyat     : 16.058,50 Ha

    Hutan Negara     : 12.176,80 Ha